Sunday, February 26, 2012

Cara Membuka File .docx Tanpa MS Office 2007 Keatas


Dengan semakin banyak pemakai Microsoft Word 2007, kita semakin sering jumpai file format .docx. File ini merupakan standar baru untuk file dari Microsoft Office yang dikenal sebagai OOXML atau OpenXML. Sehingga ketika kita ingin membuka, mengedit, atau membacanya diperlukan Office 2007 ke atas. Tetapi bagaimana kalau kita berada di warnet atau di komputer kawan yang tidak ada Office 2007?

No comments:

Post a Comment